السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

مراسم سیاه پوشان هیئت محبان الزهرا(س) پایگاه بسیج شهید محمد جواد آل اسحاق

مراسم سیاه پوشان هیئت محبان الزهرا(س) پایگاه بسیج شهید محمد جواد آل اسحاق